ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารต่างๆของสำนักบริการวิชาการ
15 มิถุนายน 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันการศึกษา
27 มกราคม 2563 การเตรียมความพร้อมโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ อาคาร 35 ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
27 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสที่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการยุวชนอาสา จ.กาฬสินธุ์
15 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จำปาทอง การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ โดยคณะบ้านหนองยาง ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
1 2 3 8

ข่าวกิจกรรมสำนัก

กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ของสำนักบริการวิชาการ
1 2 3 15

เอกสารดาวน์โหลด

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ประเมินการใช้เว็บไซต์

View Results

Loading ... Loading ...

สถิติการเข้าชม

  • 14502Total reads:
  • 11Reads today:
  • 13Reads yesterday:
  • 12784เข้าชมทั้งหมด:
  • 28 กันยายน 2017เริ่มนับสถิติ: