การถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร และถ่ายทอดความรู้การอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมมอบอุปกรณ์บ่อก๊าซชีวภาพให้เกษตรกร ณ ภูมีแกดำฟาร์ม บ้านเหล่าจั่น ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

การถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร และถ่ายทอดความรู้การอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมมอบอุปกรณ์บ่อก๊าซชีวภาพให้เกษตรกร ณ ภูมีแกดำฟาร์ม บ้านเหล่าจั่น ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562 สำนักบริการวิชาการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนักฯ และรองผู้อำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านเหล่าจั่น ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม โดยมี อาจารย์ สราวุฒิ ดาแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมกิจกรรมนี้ อาจารย์สายใจ เพ็งที รองผู้อำนวยการฯ ได้ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์ และมีวิทยากรตัวคูณจาก วิสาหกิจชุมชนบ้านเสือโก้กมาร่วมให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่องปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์ เพื่อเกษตรกรลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรมและมีน้ำใช้เพื่อการทำเกษตรตลอดฤดูกาลผลิต

สามารถรับชมวิดีโอสารคดีและติดตามความเคลื่อนไหว การพัฒนาท้องถิ่น ของสำนักบริการวิชาการฯ ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้

ช่องทาง youtube : สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คลิ๊ก https://www.youtube.com/channel/UCw1UzF2u2X8iFg1iIUmi91g

ช่องทางเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/asc.rmu

เพจเฟสบุ๊ค : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คลิ๊ก : https://www.facebook.com/SanakBrikarWichakarMhawithyalayRachphatMhasarkham/?ref=settings

ช่องทางเว็บสำนักฯ : http://asc.rmu.ac.th/
รับชมแล้วถูกใจฝากกด LIKE กด แชร์ กด ติดตาม ด้วยนะครับ

ความเห็น

ความเห็น