การเก็บข้อมูลสำรวจปัญหาและความต้องการการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนเทศบาลตำบล ลำคลอง อ.เมือง จ.มหาสารคาม พร้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้ทดแทนก๊าซหุงต้มในครัวเรือน

การเก็บข้อมูลสำรวจปัญหาและความต้องการการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนเทศบาลตำบล ลำคลอง อ.เมือง จ.มหาสารคาม พร้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้ทดแทนก๊าซหุงต้มในครัวเรือน

วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักฯ ได้จัดกิจกรรมลงสำรวจปัญหาและความต้องการการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนเทศบาลตำบลลำคลอง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งกล่าวเปิดกิจกรรม และมีนายสถาพร ฉายประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลลำคลองเป็นผู้กล่าวต้อนรับ การทำกิจกรรมดังกล่าวได้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมทำกิจกรรมกับเกษตรกรในชุมชน ผลลัพธ์ได้องค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้ทดแทนก๊าซหุงต้มในคัวเรือน โดยมีนักศึกษาและเกษตรกรในท้องถิ่นร่วมกันทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพ เพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน และเกษตรกรลดรายจ่ายการใช้ก๊าซหุงต้ม LPG

สามารถรับชมวิดีโอสารคดีและติดตามความเคลื่อนไหว การพัฒนาท้องถิ่น ของสำนักบริการวิชาการฯ ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้

ช่องทาง youtube : สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คลิ๊ก https://www.youtube.com/channel/UCw1UzF2u2X8iFg1iIUmi91g

ช่องทางเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/asc.rmu

เพจเฟสบุ๊ค : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คลิ๊ก : https://www.facebook.com/SanakBrikarWichakarMhawithyalayRachphatMhasarkham/?ref=settings

ช่องทางเว็บสำนักฯ : http://asc.rmu.ac.th/
รับชมแล้วถูกใจฝากกด ???? กด แชร์ กด ติดตาม ด้วยนะครับ

 

ความเห็น

ความเห็น