การเตรียมความพร้อมโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ อาคาร 35 ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การเตรียมความพร้อมโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ อาคาร 35 ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562 สำนักบริการวิชาการฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมของเครือข่ายยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ขยายผลการดำเนินโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯร่วมกับภาคีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน อาทิ วิสาหกิจชุมชนบ้านเสือโก้ก อ.วาปีปทุม วิสาหกิจชุมชนบ้านเหล่าจั่น บ้านทุ่งนาทอง อ.แกดำ วิสาหกิจชุมชนบ้านเหล่าโพธิ์ อ.โกสุมพิสัย เป็นต้น เป็นการต่อยอดกิจกรรมจากโครงการที่ สำนักบริการวิชาการได้เข้าไปส่งเสริมกลุ่มเกษตรต่อเนื่อง เพื่อเป็นการชี้แจง ให้โครงการฯ ดังกล่าวเกิดความเข้าใจการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และขยายผลให้ครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดมหาสารคาม และขยายผลไป จังหวัดกาฬสินธุ์ในโอกาสต่อไป

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี ได้มอบป้ายโครงการให้กับวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองหิน ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในโครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการทำเกษตรอินทรีย์ และโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของโรงย้อมสีธรรมชาติ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP การทอผ้า เพื่อให้ชุมชนได้ดำเนินงานของโครงการ โดยมีมหาวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการน้ำเชิงพื้นที่เพื่อการทำเกษตรอินทรีย์

สามารถรับชมวิดีโอสารคดีและติดตามความเคลื่อนไหว การพัฒนาท้องถิ่น ของสำนักบริการวิชาการฯ ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้

ช่องทาง youtube : สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คลิ๊ก https://www.youtube.com/channel/UCw1UzF2u2X8iFg1iIUmi91g

ช่องทางเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/asc.rmu

เพจเฟสบุ๊ค : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คลิ๊ก : https://www.facebook.com/SanakBrikarWichakarMhawithyalayRachphatMhasarkham/?ref=settings

ช่องทางเว็บสำนักฯ : http://asc.rmu.ac.th/
รับชมแล้วถูกใจฝากกด LIKE กด แชร์ กด ติดตาม ด้วยนะครับ

ความเห็น

ความเห็น