ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

Facebook : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Youtube : สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โทรศัพท์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช

ผู้อำนวยสำนักบริการวิชาการ มือถือ 081-5745776

E-mail : oaes.rmu@gmail.com

ที่ตั้ง :