ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (PDF, 881KB)