มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสที่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการยุวชนอาสา จ.กาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสที่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการยุวชนอาสา จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ.2562 สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนักฯ และรองผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของมหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการยุวชนอาสา จ.กาฬสินธุ์ กิจกรรมการจัดนิทรรศการจัดที่ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยฯ ได้นำเทคโนโลยีเรื่องปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร และพลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เลี้ยง มาใช้แทนก๊าซหุงต้ม (LPG) ภายในครัวเรือน ที่เป็นเทคโนโลยีช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา และผลงานวิจัยของนักศึกษาโครงการยุวชนอาสา ที่นำไปใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพของเกษตรกรโดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มผลผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล โดยโครงการดังกล่าวนำร่องที่ จ.กาฬสินธุ์เป็นแห่งแรก

สามารถรับชมวิดีโอสารคดีและติดตามความเคลื่อนไหว การพัฒนาท้องถิ่น ของสำนักบริการวิชาการฯ ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้

ช่องทาง youtube : สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คลิ๊ก https://www.youtube.com/channel/UCw1UzF2u2X8iFg1iIUmi91g

ช่องทางเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/asc.rmu

เพจเฟสบุ๊ค : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คลิ๊ก : https://www.facebook.com/SanakBrikarWichakarMhawithyalayRachphatMhasarkham/?ref=settings

ช่องทางเว็บสำนักฯ : http://asc.rmu.ac.th/
รับชมแล้วถูกใจฝากกด LIKE กด แชร์ กด ติดตาม ด้วยนะครับ

ความเห็น

ความเห็น