ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จำปาทอง การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ โดยคณะบ้านหนองยาง ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จำปาทอง การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ โดยคณะบ้านหนองยาง ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2562 ผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้นำคณะ ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จำปาทอง เดินทางเข้าเยี่ยมศึกษาการดำเนินงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองยาง ซึ่งเป็นเกษตรกรเครือข่ายต้นแบบ ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในโอกาสนี้ได้ปล่อยปลาในพื้นที่ของเกษตรกรซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรได้มีแหล่งโปรตีนในชุมชนและเป็นแหล่งอาหาร ให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ต่อไป

 

https://youtu.be/JDDirC4AKW4

สามารถรับชมวิดีโอสารคดีและติดตามความเคลื่อนไหว การพัฒนาท้องถิ่น ของสำนักบริการวิชาการฯ ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้

ช่องทาง youtube : สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คลิ๊ก https://www.youtube.com/channel/UCw1UzF2u2X8iFg1iIUmi91g

ช่องทางเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/asc.rmu

เพจเฟสบุ๊ค : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คลิ๊ก : https://www.facebook.com/SanakBrikarWichakarMhawithyalayRachphatMhasarkham/?ref=settings

ช่องทางเว็บสำนักฯ : http://asc.rmu.ac.th/
รับชมแล้วถูกใจฝากกด Like กด แชร์ กด ติดตาม ด้วยนะครับ

ความเห็น

ความเห็น