เครือข่ายเกษตรกร บ้านหนองฮี เดินทางเข้าพบผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือจัดนิทรรศการเนื่องในการจัดงานชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เครือข่ายเกษตรกร บ้านหนองฮี เดินทางเข้าพบผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือจัดนิทรรศการเนื่องในการจัดงานชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 ตัวแทนเกษตรกร บ้านหนองฮี ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เดินทางเข้าพบผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อทำความร่วมมือเข้าร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในการเปิดชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทางสำนักบริการวิชาการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนักได้รับทราบความต้องการ พร้อมทั้งตอบรับเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ได้เตรียมการจัดงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรในเครือข่ายพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ความเห็น

ความเห็น