ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารต่างๆของสำนักบริการวิชาการ
15 มกราคม 2563 การเก็บข้อมูลสำรวจปัญหาและความต้องการการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนเทศบาลตำบล ลำคลอง อ.เมือง จ.มหาสารคาม พร้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้ทดแทนก๊าซหุงต้มในครัวเรือน
2 ธันวาคม 2562 ขอเรียนเชิญรับชมสารคดีการพัฒนาท้องถิ่น ชุด ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาท้องถิ่นกับเทศบาลตำบลลำคลองจ.กาฬสินธุ์
28 พฤศจิกายน 2562 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเหล่าโพธิ์ ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
28 พฤศจิกายน 2562 เชิญรับชมสารคดีการพัฒนาท้องถิ่นในชุด การถ่ายทอดองค์ความรู้ การทำปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1 2 3 4 8

ข่าวกิจกรรมสำนัก

กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ของสำนักบริการวิชาการ
1 2 3 4 15

เอกสารดาวน์โหลด

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ประเมินการใช้เว็บไซต์

View Results

Loading ... Loading ...

สถิติการเข้าชม

  • 14536Total reads:
  • 17Reads today:
  • 28Reads yesterday:
  • 12815เข้าชมทั้งหมด:
  • 28 กันยายน 2017เริ่มนับสถิติ: