ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารต่างๆของสำนักบริการวิชาการ
28 พฤศจิกายน 2562 ขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมสารคดีการพัฒนาท้องถิ่น โดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในชุด พลังแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
7 ตุลาคม 2562 ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้ เพื่อสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัด
23 กันยายน 2562 ฐานข้อมูลรายงานโครงการสำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
26 สิงหาคม 2562 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1 2 3 4 5 8

ข่าวกิจกรรมสำนัก

กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ของสำนักบริการวิชาการ
1 2 3 4 5 15

เอกสารดาวน์โหลด

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ประเมินการใช้เว็บไซต์

View Results

Loading ... Loading ...

สถิติการเข้าชม

  • 14506Total reads:
  • 15Reads today:
  • 13Reads yesterday:
  • 12786เข้าชมทั้งหมด:
  • 28 กันยายน 2017เริ่มนับสถิติ: