ประกาศผลการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประกาศผลการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ประกาศผลการสนับสนุนงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำ วทน.
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ส่วนกลางจะจัดส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาและรายละเอียดแบบฟอร์มยืนยันการรับงบประมาณพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้ท่านในลำดับต่อไป โปรดติดตามประกาศ

รายละเอียดผลการพิจารณา ตามลิ้งที่จัดส่งให้ หรือสามารถสแกน QR Code นี้ : https://drive.google.com/drive/folders/1JrXRyBgfErqyYCJHOE6PJLVyvZlVLAcv?usp=sharing

#คลินิกเทคโนโลยี #สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม #สบว #มรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

 

ความเห็น

ความเห็น