คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2566

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2566

เมื่อวันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริ์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม 2566 มีหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ตำบลแห่ใต้ และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย อาจารย์วิรุณ โมนะตระกูล อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล และนายทศพล วิชัยวงค์ ได้จัดบูธให้คำแนะนำเทคโนโลยี เทคนิค กระบวนการผลิตเวชสำอาง โดยนำองค์ความรู้จากการทำสบู่ขิง สบู่เหลว ครีมทาผิว แชมพูสระผม และน้ำมันหอมระเหย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เเละลดต้นทุนการใช้จ่ายในครัวเรือน

ความเห็น

ความเห็น