คลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมเวทีเสวนา หัวข้อ “กระบวนการสร้างอาชีพ ส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ และสมองอย่างไร” กับชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดขอนแก่น

คลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมเวทีเสวนา หัวข้อ “กระบวนการสร้างอาชีพ ส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ และสมองอย่างไร” กับชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยผู้อำนวยการสำนักฯมอบหมายให้ อาจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ และนายมาตรา ยุบลชู นางสาวสิริยาพร เกษไธสง ร่วมจัดกิจกรรมสัมนาตลาดนัดอาชีพสำหรับคนพิการ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 อาจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “กระบวนการสร้างอาชีพ ส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ และสมองอย่างไร” กับชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดขอนแก่น นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการเดินเฟชั่นโชว์ ของน้องๆในชมรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาร่างกายจิตใจในงาน อีกทั้งมีกิจกรรมการนำผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพของชมรมฯ มาจัดจำหน่ายภายในงาน

ความเห็น

ความเห็น