สำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัด

สำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัด

สำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัด กิจกรรมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัด กิจกรรมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งจัดขั้นโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายบุญโฮม งามเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาองค์ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ประจำจังหวัดครั้งที่ 1/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)และค้นหาองค์ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ประจำจังหวัด สร้างสรรค์วิธีการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ให้สามารถแปรรูป/พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่รายได้ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้เบื้องต้นกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จำนวน 25 คน โดยประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัด นำไปปลูกเป็นสิริมงคลแก่จังหวัด โดยต้นไม้ประจำจังหวัดมหาสารคามคือ ต้นพฤกษ์ เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ อยู่ในพืชวงศ์ถั่ว ขนาดกลางถึงใหญ่มีความสูงเจริญเติบโตง่ายเป็นไม้มงคล เสริมสร้างศิริมงคลแก่ผู้ปลูกและครอบครัว ประโยชน์ของต้นพฤกษ์ ส่วนใบใช้ดับพิษร้อน เมล็ด รักษากลากเกลื้อน โรคเรื้อน เยื่อตาอักเสบ เมล็ดและเปลือกสมานแผลในปาก ลำคอ เหงือก ริดสีดวงทวารหนัก แก้ท้องร่วง ห้ามเลือดตกใน

ความเห็น

ความเห็น