สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในกิจกรรม “จัดกิจกรรมอบรม “วิทยากรต้นแบบเพื่อถ่ายทอดทักษะการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์แก่ชุมชน” รุ่นที่ 1”

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในกิจกรรม “จัดกิจกรรมอบรม “วิทยากรต้นแบบเพื่อถ่ายทอดทักษะการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์แก่ชุมชน” รุ่นที่ 1”

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2566 ที่ผ่านมา  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในกิจกรรมการอบรม “”วิทยากรต้นแบบเพื่อถ่ายทอดทักษะการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์แก่ชุมชน รุ่นที่ 1” ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ ชั้น 6 อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธเนศ ยืนสุข อาจารย์สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติการ การถ่ายภาพและตกแต่งภาพเพื่อการตลาดออนไลน์ การสร้างเพจและการยิงแอดเพื่อการโฆษณาผ่านช่องทาง facebook page ในกิจกรรมดังกล่าวนี้มีบุคลากรสำนักบริการวิชาการเข้าร่วมและฝึกสร้างชิ้นงานภาพถ่ายผลิตภัณฑ์จากการบริการวิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการตลาดออนไลน์ด้วยตนเอง

ความเห็น

ความเห็น