“สรงสักการะ กู่บ้านเขวา” ณ ปรางค์กู่บ้านเขวา ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยสำนักบริการวิชาการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา และสำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

“สรงสักการะ กู่บ้านเขวา” ณ ปรางค์กู่บ้านเขวา ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยสำนักบริการวิชาการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา และสำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2567 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา และสำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมจัด “สักการะ กู่บ้านเขวา” ภายใต้กิจกรรมมหกรรมสินค้าชุมชนรวมพลังราชภัฏมหาสารคาม  โครงการยุทธศาสตร์ฯ โครงการหลักที่ 1 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ โครงการย่อยที่ 3 การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มหกรรมสินค้าชุมชนรวมพลังราชภัฏมหาสารคามสู่มาตรฐานการส่งออก
ได้รับเกียรติจาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแสง สี เสียง “สืบเส้นทางราชมรรคา สู่อโรคยาศาลา สรงสักการะ กู่บ้านเขวา” โดยมี อาจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และพี่น้องประชาชนชาวตำบลเขวา ให้การต้อนรับเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีข้าราชการ ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หน่วยงานปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ตำบลเขวาเข้าร่วมกิจกรรม

ในงานยังมี พิธีบวงสรวง สรงสักการะกู่บ้านเขวา ซึ่งเป็นประเพณีการทำบุญสรงน้ำพระพุทธรูป และการรำถวายเพื่อขอขมาและขอพรต่อเจ้าพ่อปรางค์กู่ เป็นพิธีการที่ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนปัจจุบัน ประชาชนและที่เข้าร่วมกิจกรรมยังสามารถเยี่ยมชมบูธการแสดงผลงานการบริการวิชาการ ของคณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทั้ง 9 คณะภายในงาน

ความเห็น

ความเห็น