กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงพื้นที่จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

วันที่ 23 เมษายน 2567 สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ฯ โครงการหลักที่ 1 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรขับเคลื่อน “มหาสารคามเมืองสมุนไพร” โดยมี นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา นายกองค์การบริการส่วนตำบลบรบือ เป็นเกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม โอกาสนี้ได้เชิญวิทยากร อาจารย์ศิวพร สุปัญโญ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการทำสบู่อโรม่า จากสารสกัดธรรมชาติ แชมพูสมุนไพรสารสกัดธรรชาติ เช่น ว่านหางจระเข้ สารสกัดฟักข้าว สารสกัดดอกอัญชัน เป็นต้น โดยในกิจกรรมนี้มีผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบรบือเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกระบวนการแปรรูปสมุนไพรท้องถิ่น สู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพื่อให้ชุมชนเป็นแนวทางการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว หรือสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเพื่อการจำหน่ายและสร้างรายได้

ความเห็น

ความเห็น