สำนักบริการวิชาการ ร่วมการประชุมวางแผนโครงการสังคมน่าอยู่ สังคมเป็นสุข จัดการประชุมโดยเทศบาลเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2566 ณ ห้องประชุมนายกเทศบาลเมืองมหาสารคาม

สำนักบริการวิชาการ ร่วมการประชุมวางแผนโครงการสังคมน่าอยู่ สังคมเป็นสุข จัดการประชุมโดยเทศบาลเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2566 ณ ห้องประชุมนายกเทศบาลเมืองมหาสารคาม

สำนักบริการวิชาการ ร่วมการประชุมวางแผนโครงการสังคมน่าอยู่ สังคมเป็นสุข จัดการประชุมโดยเทศบาลเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2566 ณ ห้องประชุมนายกเทศบาลเมืองมหาสารคาม
          เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2566 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมวางแผนโครงการสังคมน่าอยู่ สังคมเป็นสุข ณ ห้องห้องประชุมนายกเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมีผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคามและกลุ่มสถาบันการศึกษาในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วม

ความเห็น

ความเห็น