สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัทไอดี ไดร์ฟเวอร์ จำกัด เปิดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการขับโดรนมืออาชีพ พร้อมรับสมัครผู้ที่สนใจ

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัทไอดี ไดร์ฟเวอร์ จำกัด เปิดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการขับโดรนมืออาชีพ พร้อมรับสมัครผู้ที่สนใจ

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัทไอดี ไดร์ฟเวอร์ จำกัด และสถาบันฝึกนักบินอากาศยานไร้คนขับและศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานไร้คนขับ เปิดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ขับโดรนมืออาชีพ รวม 3 หลักสูตร ดังนี้ 1) หลักสูตรโดนรเกษตรมืออาชีพ 2) หลักสูตรโดรนสำรวจมืออาชีพ 3) หลักสูตรโดรนถ่ายภาพมืออาชีพ หลังจากเข้ารับการฝึกอบรมผู้สมัครจะได้รับใบรับรองจากทางสถาบันและรับผู้สนใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 061-9256996 คุณฉายแสง แก้วก่า ,063-842-6538 Drone TTC,0845902070 คุณสุเมธ โพทอง, 086-7258255 คุณบุญยง, 084-3635654 ดร.วสันต์ ปินะเต, 096-6368131 คุณมาตรา ยุบลชู หรือสามารถ แอดไลน์ตามแบนเนอร์ เพื่อติดต่อขอรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม

ความเห็น

ความเห็น