ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

 

Facebook : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Youtube : สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โทรศัพท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต

ผู้อำนวยสำนักบริการวิชาการ มือถือ 084-363-5654

E-mail : oaes.rmu@rmu.ac.th

สำนักบริการวิชาการ โทรศัพท์ : 096-417-6606

 

ที่ตั้ง :