ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

Facebook : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Youtube : สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โทรศัพท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต

ผู้อำนวยสำนักบริการวิชาการ มือถือ 084-363-5654

E-mail : oaes.rmu@gmail.com

ที่ตั้ง :