ประกาศรับสมัคร ทีมนิสิต/นักศึกษา ที่อยู่ สถาบันการศึกษา เดียวกัน  เข้ามาร่วมประกวด MUSIC VARIETY AWARDS 2024

 ประกาศรับสมัคร ทีมนิสิต/นักศึกษา ที่อยู่ สถาบันการศึกษา เดียวกัน  เข้ามาร่วมประกวด MUSIC VARIETY AWARDS 2024

ประกาศรับสมัคร
ทีมนิสิต/นักศึกษา ที่อยู่ สถาบันการศึกษา เดียวกัน  เข้ามาร่วมประกวด

MUSIC VARIETY AWARDS 2024
“การประกวดวงดนตรีผสมผสานประกอบการแสดงวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย ระดับอุดมศึกษา”
ชิงทุนการศึกษาพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ในระดับประเทศ
โดยมีการสมัคร พร้อมส่ง
คลิป  รอบคัดเลือกรอบ (audition) ตั้งแต่วันนี้
สิ้นสุดวันที่
(3)(1) พฤษภาคม (2)(5)(6)(7)
เพื่อเข้าสู่รอบภูมิภาค และ ระดับประเทศ ต่อไปปปปป

(*)(*)(*)รายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติ
สแกน
ตามโปสเตอร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่…
เบอร์ 0824514429(*)(*)(*)

ความเห็น

ความเห็น