สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญทุกท่านตอบแบบสำรวจความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญทุกท่านตอบแบบสำรวจความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญทุกท่านตอบแบบสำรวจความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
“Matching business with expertise (MBE)”
เพื่อสร้างฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ ความสามารถของบุคลากร ในด้านต่างๆ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการวิชาการ และสำนักบริการวิชาการจะสามารถสุ่มเลือกวิทยากรหรือนักวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านวิชาการ เศรษฐกิจ และอื่นๆ ต่อไป
 
อย่าลืมกรอกข้อมูลกันนะคะ 
 
ตาม Link ด้านล่างนี้
 
หรือสามารถสแกน QR Code เพื่อทำการกรอกข้อมูล

ความเห็น

ความเห็น