ประกาศ ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี

ประกาศ ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี

ประกาศ ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี ตามที่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการรับสมัครงานเพื่อจัดจ้างเป็นนักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี ประจำโครงการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
การรายงานตัว ให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ไปรายงานตัวในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่สำนักบริการวิชาการ ชั้น ๖ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร ๓๕) มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม

ความเห็น

ความเห็น