สำนักบริการวิชาการร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดทำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

สำนักบริการวิชาการร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดทำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดทำน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ ดร.ฐานิดา ศรีหาวงศ์ และนางสาวสุเนตร ขันมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้ดำเนินการจัดทำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเอกนกประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเอกนกประสงค์ดังกล่าวสามารถใช้ฆ่าเชื้อโรค และเชื้อราที่เกิดจากการสัมผัสกับน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานาน และสามารถนำไปฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่างๆภายในบริเวณที่พักอาศัย เพื่อป้องกันการติดเชื้ออันไม่พึงประสงค์ของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมของพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม สำหรับบุคลากรและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม สามารถติดต่อขอรับน้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้ที่ สำนักบริการวิชาการ อาคาร 35 ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ความเห็น

ความเห็น