คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรม “วันราชภัฏ”

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรม “วันราชภัฏ”

เมื่อวันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักบริการวิชาการเข้าร่วมกิจกรรม “วันราชภัฏ” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 10 รูป พร้อม วางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันราชภัฏ” คณะผู้บริหาร โอกาสนี้ ดร. นิศารัตน์ โชติเชย รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่น และทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักฯ เข้ารับรางวัล กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ความเห็น

ความเห็น