ขยายเวลาการส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) 2567

ขยายเวลาการส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) 2567

ขยายเวลาการส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) 2567

คลินิกเทคโนโลยีภายใต้การกำกับดูแลของสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ในนามคลินิกฯเครือข่าย ขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลาให้อาจารย์ และนักวิจัย ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) จากเดิมกำหนดส่งวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ได้ทำการขยายเวลาถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 โดยข้อมูลที่ต้องจัดส่ง ประกอบด้วย

1.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief)

2.ข้อมูลไฟล์นำเสนอ (ppt)

3.Infographic สรุปภาพรวมของโครการ 1 หน้า A4

4.ไฟล์วีดิโอนำเสนอ ไม่เกิน5 นาที (โดยนำไฟล์อัพโหลดขึ้น Youtube แล้วคัดลอกลิ้งค์มาใส่ในไฟล์ข้อเสนอโครงการ)

ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี นายอรรถกร สิมวิเศษ 083-463-6963,096-4176606 (กอล์ฟ)

ความเห็น

ความเห็น