สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศกาล RMU Open house 2023 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศกาล RMU Open house 2023 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศกาล RMU Open house 2023 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศกาล RMU Open house 2023 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์จากการบริการวิชาการภายใต้พันธกิจหลักของหน่วยงาน โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมให้ชุมชนเครือข่ายการบริการวิชาการแปรรูปจากสมุนไพรท้องถิ่น สู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพ อาทิ สบู่สมุนไพร สครับขัดผิวสมุนไพร ยาหม่องผสมสารสกัดสมุรไพร ยาดมสมุนไพรพื้นบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้ มีนักเรียน และครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจเข้ามาสอบถามและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ภายในงาน

ความเห็น

ความเห็น