สำนักบริการวิชาการมอบกระเช้า ของขวัญและบัตรอวยพรปีใหม่แด่คณะผู้บริหารและกรรมการบริหารสำนัก

สำนักบริการวิชาการมอบกระเช้า ของขวัญและบัตรอวยพรปีใหม่แด่คณะผู้บริหารและกรรมการบริหารสำนัก

ผศ.ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และบุคคลาการสำนักฯ มอบกระเช้าของขวัญและบัตรอวยพรปีใหม่แด่คณะผู้บริหารและกรรมการบริหารสำนัก เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

ความเห็น

ความเห็น