ผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันราชภัฏ 14กุมภาพันธ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันราชภัฏ 14กุมภาพันธ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันราชภัฏ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในเวลา ๐๗.๐๐น. ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา และเวลา ๐๘.๓๐ น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุม รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา

ความเห็น

ความเห็น