สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๔๐ รูป เนื่องในกิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๔๐ รูป เนื่องในกิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น.ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๔๐ รูป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๗๒ พรรษา (อาคาร ๑๕) เนื่องในกิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ความเห็น

ความเห็น