สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศรับสมัคร นักวิชาการคลินิคเทคโนโลยี

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครงานเพื่อจัดจ้างเป็น นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี ประจำโครงการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร : นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร : รายละเอียดตามประกาศสำนักบริการวิชาการ ฯ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร : รายละเอียดตามประกาศสำนักบริการวิชาการ ฯ ประกาศสำนักบริการวิชาการ : https://drive.google.com/…/1GhvH3HlBv2Hz3Ko9iik…/view… วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 1) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 096-417-6606 และ Download ใบสมัครได้ทาง https://drive.google.com/…/1SCUun… 2) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 08.30-12.00 น. ภาคบ่าย 13.00-16.30 น. ณ สำนักบริการวิชาการ ชั้น 6 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 35) […]

1 2 3 4 16