คลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมงาน TechnoMart 2022 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

คลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมงาน TechnoMart 2022 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

คลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ โดยอาจารย์วิรุณ โมนะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯนายคูณเมืองเทียงแก้ว เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี และนายมาตรา ยุบลชูเข้าร่วมงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565 TechnoMart 2022 “พริกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” ณ Parc Paragon ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายนยน – 2 ตุลาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมด้วยนายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ (กปว.) เข้าเยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ซึ่งกิจกรรมในงานเป็นการจัดแสดงผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผ้าและเครื่องแต่งกาย ตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่มีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำ รวมทั้งการเดินแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์ผ้าที่ได้รับการพัฒนาจากหลาหลายหน่วยงานภายใต้การพัฒนาของกระทรวง อว. ซึ่งเหมาะสำหรับทั้งเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการ รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปปรับใช้ในเชิงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจ อนึ่งเพื่อให้คลินิกเทคโนโลยีได้นำองค์ความรู้การรปรับประยุกต์ใช้ในการให้คำนำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน และผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ความเห็น

ความเห็น