สำนักบริการวิชาการ ศึกษาดูงานการผลิตกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย ณ สถาบันวิจัยพัฒนากัญชากัญชงสมุนไพร มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

สำนักบริการวิชาการ ศึกษาดูงานการผลิตกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย ณ สถาบันวิจัยพัฒนากัญชากัญชงสมุนไพร มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานด้านการศึกษา วิจัยกัญชา กัญชง พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ ศูนย์ศึกษาการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยได้ลงพื้นที่ไปยังแปลงกัญชาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการปลูกและการเก็บเกี่ยวกัญชาในระบบเกษตรอินทรีย์ภายใต้โรงเรือนระบบปิด growth room ตลอดจนกระบวนการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์แผนไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลคร ให้การต้อนรับ และอาจารย์อินทร์ธัชว์ ศรีบุตต์ ผู้ช่วยคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นผู้บรรยายให้องค์ความรู้ตลอดการศึกษาดูงาน

ความเห็น

ความเห็น