สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การทำสื่อตลาดออนไลน์และระบบไอทีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ให้กับสมาคมไทบ้าน โดยศูนย์นวัตกรรมบ้านปลาบู่ บ้านพลังปัญญา

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การทำสื่อตลาดออนไลน์และระบบไอทีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ให้กับสมาคมไทบ้าน โดยศูนย์นวัตกรรมบ้านปลาบู่ บ้านพลังปัญญา

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยอาจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันท์ อาจารย์ธเนศ ยืนสุข และคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การจัดทำสื่อวีดิทัศน์ เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ การนำเสนอสินค้าและการถ่ายภาพเพื่อการสร้างสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับสมาคมไทบ้าน ในโครงการ “ธุรกิจชุมชน ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจไทย” โดยมีเกษตรกรศูนย์นวัตกรรมบ้านปลาบู่ บ้านพลังปัญญาและเกษตรกรกลุ่มเครือข่าย เข้าร่วมรับฟังการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งนี้เพื่อการสร้างอาชีพ สร้างงาน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชน

ความเห็น

ความเห็น