สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศยกเลิก โครงการฝึกอบรม หลักสูตร” ยกเลิก ว.๘๔๕ มาใช้ ว.๗๘ ทิศทางการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปรับตัวอย่างไร ให้ปลอดภัยถูกต้อง และรวดเร็ว”

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศยกเลิก โครงการฝึกอบรม หลักสูตร” ยกเลิก ว.๘๔๕ มาใช้ ว.๗๘ ทิศทางการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปรับตัวอย่างไร ให้ปลอดภัยถูกต้อง และรวดเร็ว”

หนังสือเลขที่ ที่ อว. ๐๖๑๙.๑๓/ว๒๖๑๒  ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศยกเลิก  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร” ยกเลิก ว.๘๔๕ มาใช้ ว.๗๘ ทิศทางการจัดซื้อจัดจ้าง

ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปรับตัวอย่างไร ให้ปลอดภัยถูกต้อง และรวดเร็ว”

เรียน  ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทุกท่าน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ มีแนวโน้มการตรวจพบเชื้อเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ และมีการระบาดไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆ

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้ มีกิจกรรมโครงการที่ประชาชนจะเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากและมีการเดินทางมาจากหลายสถานที่ อันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อพิจารณาถึงความปลอดภัยและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงยกเลิกโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ยกเลิก ว.๘๔๕ มาใช้  ว.๗๘ ทิศทางการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปรับตัวอย่างไร ให้ปลอดภัยถูกต้อง และรวดเร็วภายใต้การดำเนินงานของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 4 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ ๗ วันที่   ๑-๓  เมษายน ๒๕๖๕         ณ โรงแรม ลองบีชชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

รุ่นที่ ๘ วันที่   ๘-๑๐ เมษายน ๒๕๖๕        ณ โรงแรม เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา

รุ่นที่ ๙ วันที่  ๒๒-๒๔ เมษายน ๒๕๖๕       ณ โรงแรม พีพี อันดามันเลกาซี่ เกาะพีพี จังหวัดกระบี่

รุ่นที่ ๑๐ วันที่  ๒๙ เมษายน -๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๕  ณ โรงแรมสมิหลาบีช จังหวัดสงขลา 

>>>>ดาวโหลดเอกสารประกาศ คลิ๊กลิ้ง

ความเห็น

ความเห็น