สำนักบริการวิชาการเข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๗” ณ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคาม รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักบริการวิชาการเข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๗” ณ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคาม รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันอังคารที่ 30 สงหาคม 2565  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๗” ณ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคาม

โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “มหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๗” และให้เกียรติเยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลงานของหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม มีหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ตำบลดงใหญ่ อาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักฯ อาจารย์วิรุณ โมนะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักฯ และนายมาตรา  ยุบลชู และนายคูณเมือง เทียงแก้ว ได้จัดบูธให้คำแนะนำเทคโนโลยี เทคนิค กระบวนการผลิตทางการเกษตรที่ทันสมัย โดยนำองค์ความรู้จากผลงาน วิจัยและการบริการวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ร่วมจัดแสดงในงาน

ความเห็น

ความเห็น